Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Magnetism

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Fakta om magnetism

Magnetism

En magnet är ett föremål som har förmågan att dra till sig andra föremål som innehåller någon metall, exempelvis järn, nickel eller kobolt. I en magnet ligger atomerna ordnade i rader och pekar åt samma håll, medan atomerna ligger huller om buller och åt olika håll när det inte rör sig om en magnet. Detta gör att magneter är känsliga för stötar, värme och andra magneter. Hos järnet är varje liten järnatom en pyttemagnet. Saker av järn går att gör magnetiska med hjälp av en magnet, genom att dra med magneten åt samma håll längs järnföremålet många gånger. Atomerna, småmagneterna, riktar in sig åt samma håll så exempelvis en spik kan fungera som en magnet. Ändarna på magneten kallas nordända (N, ofta rödfärgad) och sydända (S, ofta vitfärgad). Lika poler stöter bort (repellerar) varandra och olika poler dras till (attraherar) varandra. Magneter varierar i form, storlek och styrka, men består alltid av två poler i vilka magnetismen är som starkast. Eftersom den magnetiska kraften finns i ett fält runt magneten kan magneter påverka varandra och andra magnetiska föremål utan att ha kontakt, på avstånd och genom andra ämnen. Magnetfält kan studeras med tex järnfilsspån.

Jordens magnetfält

Det finns både naturliga och konstgjorda magneter. I jordens inre finns flytande järn, vilket gör jorden magnetisk. Tack vare det fungerar kompassen vars nål är en liten magnet som växelverkar med jordens magnetfält. De magnetiska och geografiska polerna sammanfaller i stort, men är de motsatta. Kompassen pekar alltid mot norr. Det går att få en vanlig magnet som hängs i ett snöre att rikta in sig som en kompass.

Elektromagneter

En enkel elektromagnet kan göras av ett batteri och isolerad ledningstråd lindad runt en järnspik (spole). Fördelen med elektromagneter är att magnetismen kan styras genom att bryta respektive koppla in strömmen. Nästan alla apparater eller maskiner som har en elmotor använder magnetism, såsom CD-spelare, tvättmaskiner, torktumlare och datorer.

Källor:

Persson, Hans (2004). Boken om fysik och kemi. Stockholm: Almqvist & Wiksell
www.wikipedia.se