Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Magnetism

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Magnetflaskor

Magnetism är väldigt roligt att utforska, det kan nästan bli som trolleri när man ser den magnetsika kraften stöta bort eller dra till sig olika föremål. Att undersöka vad som fastnar på en magnet är ett givet första steg. Prova med blandat material och låt barnen testa sina egna ideer. Sortera ut material som fastnar på magneten och sådant som inte är magnetsikt. Jobba vidare med gem, spikar, piprensare; hur många kan fastna på magneten? Hur stark är magneten, går det att dra med den under bordet och få föremål på bordet att flytta på sig? Det finns många upptäckter att göra! Här har vi lagt magnetiskt material i pet-flaskor för fortsatt utforskande med magneter genom flaskorna.

Magnetflaskor.