Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Magnetism

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Experiment med magnetiska krafter

Vad är magnetiskt?

Du behöver: Magneter, blandade föremål

Undersökning: Vilka ämnen är magnetiska? Ta fram blandat material, t ex sax, gem, penna, fjäder, sked, nyckel, papper… Undersök olika förslag.

Hur många fastnar?

Du behöver: Magnet, gem

Undersökning: Hur många gem kan fastna på magneten?

Gem i glas

Du behöver: Magnet, gem, glas med vatten

Undersökning: Går det att ta upp gemet ur vattenglaset utan att bli blöt?

Magnetbana

Du behöver: Magnet, gem, en bit kartong, penna

Undersökning: Rita en ”bana” på kartongen. Gör en figur av gemet, exempelvis en bil. Dra med magneten under kartongen så gem-bilen kan köra på banan.

Gör en egen magnet

Du behöver: Magnet, spik

Undersökning: Dra magneten längs med spiken en stund, endast åt samma håll hela tiden. Undersök om spiken blivit magnetisk.

Kompass

Du behöver: Synål, kork, skål med vatten, magnet

Undersökning: Dra magneten längs med nålen en stund, endast åt samma håll hela tiden så den blir magnetisk. Fäst nålen på en bit kork och lägg i vattenskålen.

Elektromagnet

Du behöver: 4,5 v batteri, isolerad koppartråd, spik, gem

Undersökning: Linda en tunn isolerad metalltråd runt en spik, många varv. Koppla ena änden till batteriets pluspol och den andra till minuspolen. Sätt den inlindade spiken i närheten av små föremål av metall, exempelvis gem, nålar eller småspik.