Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Ljud

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Fakta om ljud

Ljud pch toner

Ljud bildas då luftens molekyler sätts i rörelse. Allt som låter har en sak gemensamt, det får luften att röra sig fram och tillbaka väldigt fort. Om dessa vibrationer når våra öron kan vi höra ljudet. Sker svängningarna regelbundet hör vi ljudet som en ton. Tonerna låter olika, de kan vara höga och pipiga/ljusa eller låga och mullrande/mörka. Det beror på hur snabba svängningarna är. Med frekvens menas antalet svängningar per sekund och detta mäts i Hertz (Hz). För att vårt öra ska uppfatta svängningar som ljud krävs att frekvensen ligger mellan 20-20 000 Hz. Ljud med lägre frekvens än 20 Hz kallas infraljud, ex. jordskalv och vindstötar. Ljud med en högre frekvens än 20 000 Hz kallas ultraljud. Många djur hör och använder ultraljud, exempelvis hundar (hundvisselpipa). Det finns olika verktyg för att förstärka och samla ihop ljud, som en hörlur.

Ljudstyrka

Ljudstyrka mäts i decibel (dB) och kan mätas med en bullermätare. Styrkan på ett ljud beror på hur kraftigt luften satts i rörelse. Förekommer mycket ljud kan man dämpa med material som ljudet studsar dåligt mot som tyg och ljudisolerande plattor. Resonans innebär att ljudet förstärks genom att luft eller fast material sätts i svängning med samma frekvens som exempelvis en sträng eller stämgaffel. En ljudvåg består av förtätningar och förtunningar. Avståndet mellan två förtätningar eller förtunningar kallas våglängd.

Ljudets hastighet

För att ljud ska kunna fortplanta sig krävs materia. I vakuum hörs inget, i rymden är det alltså tyst. Ljudets hastighet är olika i olika ämnen och beror på hur tätt atomerna sitter och därmed kan knuffa vidare ljudet. Ljudets hastighet i luft är ca 340m/s och i vatten ca 1500 m/s. Det händer att ljudvågor studsar mot något, ett berg till exempel och kommer tillbaka efter en stund som ett eko. Ljudvågor kan lagras med hjälp av magnetism som i gamla kassettband eller på cd-skivor där ljudet sedan avläses med hjälp av laserstrålar.

Källor:

Persson, Hans (2004). Boken om fysik och kemi. Stockholm: Almqvist & Wiksell
www.wikipedia.se