Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Lästips

Fakta

Naturvetenskap och teknik i förskolan

Vad är naturvetenskap och teknik?

Naturvetenskap är de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar (fysik, kemi och biologi). Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia, dess uppbyggnad och oförstörbarhet, får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig

- Från grundskolans kursplaner i fysik, kemi, biologi och teknik.

Naturvetenskap och teknik i Lpfö98

– Från förskolans läroplan Lpfö98