Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Biologi

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Undersökningar kring människokroppen och sinnena

Sinnesupplevelser

Hörsel

Lukt

Smak

Känsel