Bild header.

Upptäckarglädje

-leka och lära naturvetenskap och teknik

Områden att utforska:

Meny Elektricitet

Fakta

Experiment

Tips och inspiration

Experiment med elektricitet - batterier och lampor

Glödlampan

Du behöver: 1,5 v batteri, 2 v glödlampa, sladd

Undersökning: På hur många sätt kan du få lampan att lysa?

Serie- och paralelllkoppling av lampor

Du behöver: Batteri, 2 lika lampor, sladdar

Undersökning: Koppla så båda lamporna lyser, och när du skruvar ut den ena så slocknar den andra. Koppla så båda lamporna lyser, och när du skruvar ut den ena så lyser fortfarande den andra. Använd kartong, gem och folie och försök bygga en strömbrytare till en sluten krets.

Testa ledningsförmåga

Du behöver: 1,5 v batteri, glödlampa, ledningstråd, olika föremål

Undersökning: Koppla ihop batteri, glödlampa och sladdar, två sladdar ska mötas för att kretsen ska bli sluten. Dela på sladdarna och prova nu ledningsförmågan hos olika föremål genom att koppla samman sladdarna med föremålet så kretsen blir sluten. Prova t ex en gaffel, penna, sax, slev. Lyser lampan leder föremålet ström. Prova med olika saker. Bygg eventuellt en insekt med vars antenner du kan testa ledningsförmåga (eltråd med folie i ändarna). Koppla till ett batteri som blir kropp och en lysande glödlampa till nos som fästs med en bit mjölkkartong och tejp.

Skattjakt

Du behöver: Kartong, 4,5 v batteri, glödlampa, 1 m ledningstråd, påsnitar

Undersökning: Rita eller klistra en bild på kartongens utsida. Gör 8 små hål i bilden och fäst påsnitar i dessa. Gör ett hål på kartongens kortsida och fäst en påsnit. Skala ändarna på en bit (cirka 2 dm) av eltråden och fäst i påsniten på kortsidan. Surra fast ett gem i andra änden och fäst på en av påsnitarna (varieras mellan olika spelomgångar). Koppla ihop påsniten på kortsidan med batteri och lampa med hjälp av eltråden. Fäst en bit ledningstråd med ett gem i ena änden vid lampan och börja söka efter skatten med hjälp av denna. Rör vid påsnitarna på kartongen med gemet, när skatten är funnen lyser lampan. Det blir en sluten krets.

Klor

Du behöver: 4,5 v batteri, 2 isolerade kopplingstrådar, plastglas med vatten, salt

Undersökning: Koppla sladdarna till batteriets poler. Sänk ner sladdarnas andra ändar i ett plastglas med saltat vatten. Vad händer med saltvattnet, och lukten?